#Հաղթելուենք

Պուէնոս Այրէս Հոկտեմբեր 14, 2020 թ

Համահայկական Խաղերու
Համաշխարհային Կոմիտէի Նախագահ
Տիար Իշխան Զաքարեան
Երևան – Հայաստան

Յարգելի պարոն Զաքարեան,
Այս միջոցով Պուէնոս Այրէսի Համահայկական Խաղերու Կոմիտէն և
մաս կազմող հաստատութիւնները կը տեղեկացնենք Ձեզ «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամին 10,000.- Ամ. Տոլարի նուիրատուութեան որոշումը՝
մեր ներդրումով աջակցելու և պաշտպանելու համար մեր ազգը, մեր սահմանները և
մեր ժողովուրդը ՝ ընդդեմ թուրք-ատրպեճանական պատերազմական յարձակման:
Գիտակից ըլլալով մեր միասնականութեան անհրաժեշտութեանը և
այսօր առավել քան երբէք առաջնահերթ խնդիրն ըլլալով մեր Հայրենիքի ու մեր
ժողովուրդի պաշտպանութիւնը, սա մեր երիտասարդներու համեստ ներդրումն ու
համագործակցութիւնն է Արցախի և Հայաստանի մեր քույր ու եղբայրներու կողմէ
գործադրած մեծ ջանքերուն:
Ձեզմէ հեռու սակայն աւելի մօտ քան երբէք, միասին պաշտպանելու
համար մեր ժողովուրդի ազատ ապրելու իրաւունքը այն հողերում որտեղ ապրել են
ու պիտի շարունակեն ապրիլ հազարամեակներ, հպարտութեամբ և հիացմունքով կը
մնանք յարգանօք՝
Արցախը, Հայաստանն ու Սփի ւռքը
Մէկ կ կուրծք դիմադրելու համար
Մ էկ բռունցք հարու ածելու համար
ԴԷՊԻ ԱՌԱՋ
ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ

Տանիէլ Յակոբ Ռիզեան
Համահայկական Խաղեր, Պուէնոս Այրէս
Աւետիս Թոքաթլեան
Համահայկական Խաղեր, Պուէնոս Այրէս