[:en]ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԽԱՂԵՐ[:]

[:en]Համահայկական առաջին խաղերն անցկացվել են

1999 թ.-ի օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 5-ը, ք. Երևանում:

 

 

Խաղեր

 

Մասնակից երկրներ

 

Մասնակից քաղաքներ

 

Մարզաձևերի քանակը

 

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում
Հայաստան արտերկիր
I 23 63 7 1141 529 612

[:]