ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԽԱՂԵՐ

Համահայկական առաջին խաղերն անցկացվել են

1999 թ.-ի օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 5-ը, ք. Երևանում:

 

 

Խաղեր

 

Մասնակից երկրներ

 

Մասնակից քաղաքներ

 

Մարզաձևերի քանակը

 

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում
Հայաստանարտերկիր
I236371141529612