[:en]Համահայկական ձմեռային առաջին խաղեր[:]

[:en]Համահայկական ձմեռային առաջին խաղերն անցկացվել են 2014թ.-ի փետրվարի 24-ից մարտի 2-ըք. Ծաղկաձորում և քԵրևանում:

 

 

Խաղեր

 

Մասնակից երկրներ

 

Մասնակից քաղաքներ

 

Մարզաձևերի քանակը

 

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում
Հայաստան արտերկիր
I 11 22 4 401 193 208

 [:]