[:en]ՀԽՀԿ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՐԳԵՎ[:]

[:en]

2002թ. ՀԽՀԿ գործադիր կոմիտեն սահմանել է «ՊԱՏՎՈ ՆՇԱՆ»:

 

ՀԽՀԿ «ՊԱՏՎՈ ՆՇԱՆ»-ով պարգևատրվում են Հայաստանի և Սփյուռքի այն ներկայացուցիչները, որոնք մեծ ներդրում ունեն Համահայկական մարզական շարժման զարգացման և Համահայկական խաղերը բարձր մակարդակով կազմակերպելու գործում:

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

«ՊԱՏՎՈ ՆՇԱՆՈՎ»-ՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԱԾՆԵՐ

Բոյաջյան Ալբերտ Լոս Անջելես, ԱՄՆ 2003թ.
Քոչարյան Ռոբերտ Երևան, ՀՀ 2003թ.
Օսկանյան Վարդան Երևան, ՀՀ 2003թ.
Ալեքսանյան Վարտ Կահիրե, Եգիպտոս 2003թ.
Քրմզյան Հագոպ Բուխարեստ, Ռումինիա 2003թ.
Հայրաբեդյան Ժակ Փարիզ, Ֆրանսիա 2003թ.
Մելիք-Շահնազարյան Աշոտ Երևան, ՀՀ 2003թ.
Սուքիասյան Սարքիս Բեյրութ, Լիբանան 2003թ.
Հովհաննիսյան Արեգ Բեյրութ, Լիբանան  
Սարգսյան Սերժ Երևան, ՀՀ 2007թ.
Ծառուկյան Գագիկ Երևան, ՀՀ 2007թ.
Գրիգորյան Արմեն Երևան, ՀՀ 2007թ.
Շառոյան Ռոլանդ Երևան, ՀՀ 2007թ.
Բարդակչյան Հրանտ Տորոնտո, Կանադա 2007թ.
Հավան Ալֆրեդ Թեհրան, Իրան 2007թ.
Բալայան Գարրի Ստեփանակերտ, ԼՂՀ 2007թ.
Դեր-Սարքիսսյան Հրաչ Մոնրեալ, Կանադա 2007թ.
Օհանեան Մաժակ Ստամբուլ, Թուրքիա 2009թ.
Դուզյան Հերմինե Մարսել, Ֆրանսիա 2011թ.
Թահմազյան Հարություն Նիկոսիա, Կիպրոս 2013թ.
Նաճարեան Միսաք Բեյրութ, Լիբանան 2015թ.
Ալթուն Տիգրան Ստամբուլ, Թուրքիա 2015թ.
Ունան Ղազարոս Ստամբուլ, Թուրքիա 2015թ.
Պաղտոյեան Սեպուհ Վիեննա, Ավստրիա 2015թ.
Քիշեան Պողոս Մոնրեալ, Կանադա 2015թ.
Հալաճեան Պերճ Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս 2015թ.
Շարոյան Ֆրիջ Հալեպ, Սիրիա 2015թ.
Թոքաթլյան Ավետիս Բուենոս Այրես, Արգենտինա 2015թ.
Շեքերդեմյան Մանոուգ Մանչեսթեր, Մեծ Բրիտանիա 2015թ.

[:]