[:en]ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐ[:]

[:en]Համահայկական ամառային երկրորդ խաղերն անցկացվել են 2001թ.-ի օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 5-ը,  ք. Երևանում:

 

 

Խաղեր

 

Մասնակից երկրներ

 

Մասնակից քաղաքներ

 

Մարզաձևերի քանակը

 

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում
Հայաստան արտերկիր
II 27 82 9 1419 464 955

 [:]