[:en]ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐ[:]

[:en]Համահայկական ամառային չորրորդ խաղերն անցկացվել  են 2007 թ.-ի օգոստոսի 18-ից 26-ը, ք. Երևանում:

 

 

Խաղեր

 

Մասնակից երկրներ

 

Մասնակից քաղաքներ

 

Մարզաձևերի քանակը

 

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում
Հայաստան արտերկիր
IV 94 28 10 1576 425 1151

 [:]