Համահայկական ամառային 8–րդ խաղերի մասնակիցներին տրամադրվելու է մուտքի անվճար արտոնագիր

ՀՀ կառավարության 16  հունիսի  2023  թվականի N 976-Ն որոշման համաձայն՝ Համահայկական ամառային 8–րդ խաղերի մասնակիցներին  տրամադրվելու է մուտքի անվճար արտոնագիր։

Ովքեր ՀՀ ժամանելու համար կարիք ունեն ստանալու մուտքի վիզա, ապա անհրաժեշտ է  5 օրյա ժամկետում Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտե  ներկայացնել  Համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի մասնակիցների տվյալները, որպեսզի  Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեն  դրանք ներկայացնի օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններ և հյուպատոսական ծառայություններ՝ օտարերկրյա քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի արտոնագրի տրամադրման պետական տուրքի վճարից ազատելու համար։

https://www.arlis.am

For your information

According to the RA Government’s decision N 976 of June 16, 2023, the participants of the 8th Pan-Armenian Summer Games will be provided with a free entry visa.

Those who need to get an entry visa to come to RA, it is necessary to submit the data of the participants of the 8th Pan-Armenian Summer Games to the Pan-Armenian Games World Committee within 5 days, so that the Pan-Armenian Games World Committee can submit them to diplomatic representations of the Republic of Armenia in foreign countries and consular services to foreign citizens of the Republic of Armenia, for exemption from the payment of the state duty for issuing a visa.