[:en]2007Թ. ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՐՑԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ[:]

[:en] 

Գլխավոր մրցավար Դավթյան Եղիշե
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Դեր-Սարքիսսյան Հրաչ
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Հավան Ալֆրեդ
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Օհանյան Մաժակ Չաքիր
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Թորոյան Ռաֆայել
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Գաբրիելյան Դերենիկ
Գլխ. մրցավարի տեղակալ Թորոյան Ռաֆայել
Գլխավոր քարտուղար Միրզոյան Անժելա

 

[:]